Glossary

Customer Engagement

As defined by Paul Greenberg, customer engagement is “the ongoing interactions between company and customer, offered by the company, chosen by the customer.” [hubspot.com] Customer enagement involves social media, in-product messaging, mobile, customer support and email. In-product messaging tends to have higher engagement rates than other digital marketing and online marketing channels. See the article on Customer Engagement using SMS Text Marketing.


Melrose Labs Campaign/Collect
Melrose Labs Campaign

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.