Glossary

Customer Engagement

As defined by Paul Greenberg, customer engagement is “the ongoing interactions between company and customer, offered by the company, chosen by the customer.” [hubspot.com] Customer enagement involves social media, in-product messaging, mobile, customer support and email. In-product messaging tends to have higher engagement rates than other digital marketing and online marketing channels. See the article on Customer Engagement using SMS Text Marketing.


Melrose Labs Campaign/Collect
Melrose Labs Campaign

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.