Glossary

Omnichannel

Omnichannel is a cross-channel content strategy that organisations use to improve their user experience. Rather than working in parallel, communication channels and their supporting resources are designed and orchestrated to cooperate. Omnichannel implies integration and orchestration of channels such that the experience of engaging across all the channels someone chooses to use is as, or even more, efficient or pleasant than using single channels in isolation. See Melrose Labs Text Marketing.

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.