Glossary

Softphone

A softphone is a software program for making telephone calls over the Internet using a computer rather than a dedicated telephone. The softphone is installed on a desktop, mobile device, or other computer and allows the user to make and receive calls without requiring an actual telephone.

Examples of softphones include:


Melrose Labs Voice Gateway/CloudPBX
Melrose Labs Voice Gateway/Inbound Voice
Melrose Labs Voice Gateway/Outbound Voice

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.