Glossary

MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number)

An MSISDN number uniquely identifying a subscription in a GSM or a UMTS mobile network. An MSISDN is the phone number associated with a single SIM card, in other words, the number you call or send an SMS message to.

See Melrose Labs Inbound Voice and also Tyr SMS Gateway for SIM hosting.

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.