Glossary

MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number)

An MSISDN number uniquely identifying a subscription in a GSM or a UMTS mobile network. An MSISDN is the phone number associated with a single SIM card, in other words, the number you call or send an SMS message to.

See Melrose Labs Inbound Voice and also Tyr SMS Gateway for SIM hosting.

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.