Conference Campaign Solo Rich Messaging

Glossary

MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number)

An MSISDN number uniquely identifying a subscription in a GSM or a UMTS mobile network. An MSISDN is the phone number associated with a single SIM card, in other words, the number you call or send an SMS message to. The ITU-T recommendation E.164 limits the maximum length of an MSISDN to 15 digits. 1-3 digits are reserved for country code. Prefixes are not included (e.g., international dialing codes such as 00 or + prefixes). Minimum length of the MSISDN is not specified by ITU-T but is instead specified in the national numbering plans by the telecommunications regulator in each country.


See Melrose Labs Voice Gateway/Inbound Voice, Melrose Labs Tyr SMS Gateway, Melrose Labs SS7 SMSC

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.