Glossary

Virtual Number

A virtual number, also known as direct inward dialing (DID) or access numbers, is a telephone number without a directly associated telephone line. Usually, these numbers are programmed to forward incoming calls to one of the pre-set telephone numbers, chosen by the client: fixed, mobile or VoIP. Virtual Mobile Numbers (VMNs) are numbers used with mobiles and capable of receiving SMS.


See Melrose Labs Voice Gateway/Inbound Voice,
  Melrose Labs Tyr SMS Gateway/Virtual Mobile Numbers

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.