Glossary

Virtual Number

A virtual number, also known as direct inward dialing (DID) or access numbers, is a telephone number without a directly associated telephone line. Usually, these numbers are programmed to forward incoming calls to one of the pre-set telephone numbers, chosen by the client: fixed, mobile or VoIP. Virtual Mobile Numbers (VMNs) are numbers used with mobiles and capable of receiving SMS.


Melrose Labs Voice Gateway/Inbound Voice
Melrose Labs Tyr SMS Gateway/Virtual Mobile Numbers

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.