Conference Campaign Solo Rich Messaging

Glossary

Virtual PBX

Virtual PBX systems, cloud PBX systems or hosted PBX systems are business telephone systems that deliver PBX functionality as a service, available over the public switched telephone network (PSTN) or the Internet. Hosted PBXs are typically provided by a telephone company or service provider, using equipment located in the premises of a telephone exchange or the provider's data center. This means the customer does not need to buy or install PBX equipment. Generally the service is provided by a lease agreement and the provider can, in some configurations, use the same switching equipment to service multiple hosted PBX customers.


See Melrose Labs Voice Gateway/CloudPBX

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.