Glossary

Web SMS

Web SMS is the sending of SMS, and optionally the receiving of SMS, via a web portal using a web browser. The user would login to the portal and be able to create a message and send it to one or more mobile users. Distribution lists and phonebooks can be used to address the message. A web SMS service can be used to send to a very high number of recipients. Replies to messages, or new messages sent by mobile users, can be viewed in an inbox within the portal.


Melrose Labs Tyr SMS Gateway/webSMS

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.