Glossary

Web SMS

Web SMS is the sending of SMS, and optionally the receiving of SMS, via a web portal using a web browser. The user would login to the portal and be able to create a message and send it to one or more mobile users. Distribution lists and phonebooks can be used to address the message. A web SMS service can be used to send to a very high number of recipients. Replies to messages, or new messages sent by mobile users, can be viewed in an inbox within the portal.


Melrose Labs Tyr SMS Gateway/WebSMS

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.