Conference Campaign Solo Rich Messaging

Glossary

SMS Gateway

An SMS gateway allows a computer application to send or receive Short Message Service (SMS) transmissions to or from a telecommunications network. The SMS gateway will provide one or more SMS APIs to enable an application to submit SMS to the gateway and receive SMS from the gateway. Short Message Peer-to-Peer, SMTP, HTTP, REST and Web Services are examples of SMS APIs. An SMS gateway will typically connect with a mobile network operator's Short Message Service Center (SMSC) for interconnection with a mobile network.


See Melrose Labs Tyr SMS Gateway, Melrose Labs SMPP SMS Gateway

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.