Glossary

Short Code

A Short Code is a 3-6 digit number which enables the sending and receiving of SMS messages. Use cases include TV voting and polling amongst many others . Note that with short codes, the sending and receiving of messages is limited to national borders. They can be leased from mobile network operators or other messaging companies. Dedicated short codes are used by a single company, while shared ones can be used by more companies which have their campaigns distinguished by keywords. For example, one company can use the number to receive SMS messages with the CONTACT keyword, and the other company can use it to receive messages with the MUSIC keyword. These keywords allow the matching of inbound messages with appropriate campaigns.


Melrose Labs Tyr SMS Gateway

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.