Glossary

Number Lookup

Number Lookup, also known as HLR (Home Location Register) lookup, is a telecommunications service that dynamically contacts a central database (on the mobile operator’s side) that contains details of each mobile phone subscriber authorised to use the core network. A lookup or number "dip" can be used to determine the validity of the number (MSISDN), the state of the number and information to aid with routing SMS and calls. See the Mobile Number Lookup service of the Location API available in Melrose Labs Identity and Location.

Use the Number lookup tool.


Melrose Labs Identity and Location

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.