Glossary

Number Lookup

Number Lookup, also known as HLR (Home Location Register) lookup, is a telecommunications service that dynamically contacts a central database (on the mobile operator’s side) that contains details of each mobile phone subscriber authorised to use the core network. A lookup or number "dip" can be used to determine the validity of the number (MSISDN), the state of the number and information to aid with routing SMS and calls. See the Mobile Number Lookup service of the Location API available in Melrose Labs Identity and Location.

Use the Number lookup tool.


Melrose Labs Identity and Location

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.