Glossary

MCC (Mobile Country Code)

The mobile country code (MCC) consists of three decimal digits and is defined in ITU-T recommendation E.212. The first digit of the mobile country code identifies the geographic region. The MCC is used in combination with the mobile network code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator.

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.