Glossary

MCC (Mobile Country Code)

The mobile country code (MCC) consists of three decimal digits and is defined in ITU-T recommendation E.212. The first digit of the mobile country code identifies the geographic region. The MCC is used in combination with the mobile network code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator.

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.