Glossary

Email SMS

Email SMS services allow the use of an email client, such as Outlook, GMail and Mail, to send and receive SMS messages. SMS messages arriving on a mobile phone will come from a mobile number that is associated with the sender's email address, unless replies are not supported. The mobile user can reply to the message or send a new message to the mobile number and their message will be received as an email. The email inbox will show the email from the mobile as coming from @sms.melroselabs.com or similar, depending on the provider.


See Melrose Labs Tyr SMS Gateway/EmailSMS

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.