Glossary

Email SMS

Email SMS services allow the use of an email client, such as Outlook, GMail and Mail, to send and receive SMS messages. SMS messages arriving on a mobile phone will come from a mobile number that is associated with the sender's email address, unless replies are not supported. The mobile user can reply to the message or send a new message to the mobile number and their message will be received as an email. The email inbox will show the email from the mobile as coming from @sms.melroselabs.com or similar, depending on the provider.


Melrose Labs Tyr SMS Gateway/emailSMS

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.