Glossary

Customer Experience

In commerce, customer experience (CX) is the product of an interaction between an organisation and a customer over the duration of their relationship. This interaction is made up of three parts: the customer journey, the brand touchpoints the customer interacts with, and the environments the customer experiences (including digital environment) during their experience. A good customer experience means that the individual's experience during all points of contact matches the individual's expectations. Gartner asserts the importance of managing the customer's experience.

Customer experience implies customer involvement at different levels – such as rational, emotional, sensorial, physical, and spiritual. Customers respond diversely to direct and indirect contact with a company. Direct contact usually occurs when the purchase or use is initiated by the customer. Indirect contact often involves advertising, news reports, unplanned encounters with sales representatives, word-of-mouth recommendations or criticisms.

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.