Glossary

Chatbot

A chatbot is a piece of software that conducts a conversation via auditory or textual methods. Such programs are often designed to convincingly simulate how a human would behave as a conversational partner, although as of 2019, they are far short of being able to pass the Turing test. Chatbots are typically used in dialog systems for various practical purposes including customer service or information acquisition. Some chatbots use sophisticated natural language processing systems, but many simpler ones scan for keywords within the input, then pull a reply with the most matching keywords, or the most similar wording pattern, from a database.


Melrose Labs Conversational Chatbots

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.