Glossary

2FA (Two-Factor Authentication)

Two-factor authentication (also known as 2FA) is a method of confirming a user's claimed identity by using a combination of two different factors: 1) something they know, 2) something they have, or 3) something they are. Withdrawing money from a cash maching is a good example, where the user has a bank card (something they have) and a PIN code (something they know). An alternative is using a One-Time Password (OTP) to provide a single-use PIN or password that is generated by a device in the user's possession or sent to the user's mobile phone via SMS, email or push.


Melrose Labs Identity and Location
Melrose Labs One-Time Password

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.