Glossary

Webhook

A webhook enables third-party services to send real-time updates to your application. Updates are triggered by some event or action by the webhook provider, and pushed to your app via HTTP requests. When you receive the request, you handle it with some custom logic, like sending an email or storing the data in a database. Many services provide both APIs and webhooks to move their data into your app. You can often get the same data using either method. With APIs, you pull data from the provider. But webhooks allow the provider to push data to you. To process webhook requests in your own app, you’ll have to configure: 1) a publicly accessible URL (endpoint) that your webhook provider can send HTTP requests to, and 2) custom application code that runs in response to new HTTP requests sent to this endpoint. Most modern webhook providers send events via HTTP POST requests with a JSON payload. Webhooks have previously been known as HTTP callbacks.


Melrose Labs Tyr SMS Gateway

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.