Glossary

Video Conferencing

Video conferencing (or videoconferencing) is a technology that allows users in different locations to hold face-to-face meetings without having to move to a single place together. This technology is particularly convenient for business users in different cities or even different countries because it saves time, expenses, and difficulty associated with business travel. Uses for video conferencing include holding routine meetings, negotiating business deals, and interviewing job candidates.


See Melrose Labs Video Conferencing

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.