Glossary

Delivery Receipt

When an SMS is sent to a Telecommunications Service Provider, they return a delivery receipt. Telecommunications Service Providers send the delivery receipt at a moment of their choice, not actually having to wait for delivery confirmation. A delivery receipt can be either: Carrier – returned to the message deliverer when the message is received by the Telecommunications Service Providers. Handset – returned to the message deliverer when the message is received on your user’s handset. In practice, some Telecommunications Service Providers either do not send the delivery receipt or send a fake delivery receipt . Unfortunately no message deliverer can be 100% certain that a ‘successfully delivered’ delivery receipt actually means that the message reached the user. If the message is not received, this delivery receipt explains why the message failed to arrive. See SMPP Delivery Receipts [smpp.org] .


See Melrose Labs Tyr SMS Gateway

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.