Glossary

Delivery Receipt

When an SMS is sent to a Telecommunications Service Provider, they return a delivery receipt. Telecommunications Service Providers send the delivery receipt at a moment of their choice, not actually having to wait for delivery confirmation. A delivery receipt can be either: Carrier – returned to the message deliverer when the message is received by the Telecommunications Service Providers. Handset – returned to the message deliverer when the message is received on your user’s handset. In practice, some Telecommunications Service Providers either do not send the delivery receipt or send a fake delivery receipt . Unfortunately no message deliverer can be 100% certain that a ‘successfully delivered’ delivery receipt actually means that the message reached the user. If the message is not received, this delivery receipt explains why the message failed to arrive. See SMPP Delivery Receipts [smpp.org] .


See Melrose Labs Tyr SMS Gateway

Melrose Labs: Vårt oppdrag er å tilby viktige nettskydekommunikasjonstjenester på tvers av mobiltelefoner, fasttelefoner og Internett for bedrifter, SMS-aggregatorer og meldingsleverandører. Disse tjenestene lar organisasjoner ta et hopp fremover i tjenestene de leverer til kundene sine, deres pålitelighet, innsikt i deres tjenester og økt driftseffektivitet.