Glossary

UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service)

Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS) is a third-generation (3G) broadband, packet-based transmission of text, digitised voice, video, and multimedia at data rates up to 2 megabits per second (Mbps). It is based on the GSM standard. Developed and maintained by the 3GPP (3rd Generation Partnership Project), UMTS is a component of the International Telecommunications Union IMT-2000 standard set and compares with the CDMA2000 standard set for networks based on the competing cdmaOne technology. UMTS uses wideband code division multiple access (W-CDMA) radio access technology to offer greater spectral efficiency and bandwidth to mobile network operators. UMTS was succeeded by 4G.

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.