Glossary

SMS Firewall

An SMS Firewall is an anti-fraud solution for mobile operators. Protection includes monitoring of SMS traffic, detection of fraudulent messages, alarming and blocking of fraudulent messages. It combines hardware and software to ensure SMS monetisation based on a holistic approach. Key features of SMS firewalls include: 1. Anti-spamming: block unsolicited SMS messages to a subscriber; 2. Anti-faking: stop messages where the addresses of the messages are manipulated; 3. Anti-flooding: block large amounts of messages to one or more destinations; 4. Anti-spoofing: stop messages using illegally the SMSC of the client operator by manipulating the A-number.


Melrose Labs SMS Firewall

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.