Glossary

SaaS (Software as a Service)

Software as a service (SaaS) is a software licensing and delivery model in which software is licensed on a subscription basis and is centrally hosted. It is sometimes referred to as "on-demand software". SaaS applications are also known as Web-based software, on-demand software and hosted software.[3] The term "Software as a Service" (SaaS) is considered to be part of the nomenclature of cloud computing, along with Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Desktop as a Service (DaaS), managed software as a service (MSaaS), mobile backend as a service (MBaaS), and information technology management as a service (ITMaaS). See Melrose Labs.

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.