Glossary

Cloud Computing

Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage and computing power, without direct active management by the user. The term is generally used to describe data centers available to many users over the Internet. Large clouds, predominant today, often have functions distributed over multiple locations from central servers. If the connection to the user is relatively close, it may be designated an edge server. Clouds may be limited to a single organization (enterprise clouds), or be available to many organizations (public cloud). Cloud computing relies on sharing of resources to achieve coherence and economies of scale.

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.