Glossary

4G

4G is the fourth generation of broadband cellular network technology, succeeding 3G. A 4G system must provide capabilities defined by ITU in IMT Advanced. Potential and current applications include amended mobile web access, IP telephony, gaming services, high-definition mobile TV, video conferencing, and 3D television. To be advertised as 4G, a network must offer peak data rates of at least 100 megabits per second for high mobility communication (users in cars, trains, etc.), and at least 1 Gigabit per second for low mobility communication (pedestrians and stationary users). Some 4G networks are faster and more widely deployed than others. The most common deployments are LTE, WiMAX, and HSPA+, but LTE is undoubtedly the most widely used amongst major US carriers. 4G is being succeeded by 5G.

Melrose Labs: Naszą misją jest świadczenie kluczowych usług komunikacji w chmurze za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego i Internetu dla przedsiębiorstw, agregatorów SMS i dostawców wiadomości. Usługi te umożliwiają organizacjom poczynienie postępów w zakresie usług świadczonych klientom, ich niezawodności, wglądu w swoje usługi i zwiększonej wydajności operacyjnej.